Rent Terms Agreement

 

Miranda Nordico Oy:n VR-lasien ja muiden teknisten laitteiden vuokrausehdot

Yleistä

Varjo VR virtuaalilasien vuokraus on erinomainen tapa kehittää VR palveluita, visualisoida 3D-malleja messuilla ja yrityksissä. Kun vuokraat myös yhteensopivan PC:n saat kaikki valmiudet esittää projekteja hyvin nopeasti.
Ottaessasi yhteyttä liitätähän viestiin yhteystietosi ja toivomasi vuokrapäivä. Pyrimme otaamaan sinuun yhteyttä vielä saman arkipäivän aikana ja varmistamaan laitteiden saatavuuden.
Kun vuokraat ensimmäistä kertaa, laskutamme vuokran ja vuokratakuun etukäteen. Vuokralaitteita noutaessasi sinun tulee todentaa henkilöllisyytesi (Kuvallinen henkilökortti). Vuokraamme kalustoa vain yrityksille.

Soveltamisala

Sopimuksen ehtoja sovelletaan valokuvaus- elokuvaus- ja videokuvauslaitteiden ja tarvikkeiden vuokraukseen Miranda Nordico Oy:n (jäljempänä vuokralleantaja) sekä vuokralleottajan (jäljempänä asiakas) välillä.

Sopimus

Vuokrasopimus on sitova ja asiakas ei voi siirtää sopimusta eikä edelleenvuokrata laitteita kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta. Muut kuin laskutusasiakkaat suorittavat vuokrasumman etukäteen laitteita noudettaessa pankki- tai luottokortilla.

Vuokralleantajan oikeus

Vuokralleantaja pidättää itsellään oikeuden olla vuokraamatta laitteita syytä ilmoittamatta.

Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohde on erikseen luetteloitu vuokralleantajan omistama tai hallitsema laite tai laitteisto. Vuokrattuja laitteita voidaan käyttää normaaleissa, kullekin laitteille soveltuvissa käyttöolosuhteissa ja kullekin laitetyypille tarkoitetussa laajuudessa. Laitteiden kytkeminen esim. jatkuvaan automaattiseen toimintaan ei ole normaalia käyttöä.

Vuokralleotto

Vuokralleantaja luovuttaa laitteet asiakkaalle tarkastettuna ja toimintakuntoisena. Vastaanottaessaan vuokrattavat laitteet, asiakkaan tulee tarkastaa laitteet, hyväksyä laitteiden olevan asianmukaisessa toimintakunnossa ja lukumäärän kuten sopimuksessa luetteloitu. Jos asiakas havaitsee laitteiden toiminnassa, kunnossa tai varusteissa puutteita, tulee siitä ilmoittaa välittömästi vuokralleantajalle. Mahdollisessa vikatilanteessa vuokralleantaja ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin laitteiden toimintakuntoon saattamiseksi.

Henkilöllisyyden toteaminen

Vuokralleantajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan henkilöllisyys ja luottotiedot ennnen vuokrausta. Asiakkaalla tulee vuokralaitteita hakiessaan olla mukanaan kuvallinen suomalainen henkilökortti josta asiakkaan henkilöllisyys voidaan todeta.

Vuokrauksen maksaminen

Vuokraus maksetaan etukäteen vuokralaitteita noudettaessa pankki- tai luottokortilla.  Emme ota vastaan käteistä maksuksi vuokrauksesta.

Vuokra-aika

Vuokra-aika on määritelty vuokrasopimuksessa ja vuokrahinnat vuokralleantajan kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa. Mahdolliset hinnastosta poikkeavat ehdot on sovittava kirjallisesti. Vuokralaitteiden nouto ja palautus tulee tapahtua vuokralleantajan aukiolo-aikojen puitteissa vuokralleantajan toimitiloissa.

Vuokranantajan vastuut

Vuokralleottajan on perehdyttävä laitteiston teknisiin ominaisuuksiin laitevalmistajan sivustolta ennen kuin vuokraus alkaa. Vuokralleantaja antaa ohjelmistoon ja laitteistoon liittyvää tukea vain jos vastausta ei löydy laitevalmistajan sivuilta. Vuokralleantaja ei takaa aktiivista teknistä tukea vuokralleottajan vuokra-ajaksi.
Vuokralleantaja vastaa laitteista maksimissaan vuokrasummaa vastaavalla määrällä, eikä vastaa vahingosta, joka aiheutuu asiakkaalle mahdollisesta laitteiden rikkoontumisesta viasta tai puutteesta.
Vuokralleantaja olettaa, että asiakas hallitsee laitteiden tavanomaisen ja asianmukaisen käytön. Käyttöohjeet ja mahdolliset turvaohjeet löytyvät laitevalmistajan sivuilta. Vuokraaja saa vuokran alussa tavanomaisen käyttöopastuksen. Erillisestä sopimuksesta vuokralleantaja voi järjestää laajempaa käyttökoulutusta, joka ei kuitenkaan laajenna vuokralleantajan vastuuta laitteiden käytöstä. Vuokralleantaja ei vastaa laitteiden käytöstä tai soveltuvuudesta eikä mahdollisesta yhteensopimattomuudesta kolmansien osapuolten laitteistoihin tai ohjelmistoihin. Vuokralleantaja vastaa, että mahdolliset ohjelmistot ja tallennuslaitteet ovat käyttökunnossa vuokralleotettaessa, mutta vastaa mahdollisista käytönaikaisista häiriöistä enintään vuokraussummaa vastaavalla määrällä. Asiakkaan tulee itse huolehtia mahdollisten tiedostojen siirrosta ja varmuuskopioinnista sekä ohjelmistojen yhteensopivuudesta.

Asiakkaan vastuut

Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Asiakas sitoutuu myös kouluttamaan ja valvomaan muita laitteen käyttäjiä. Laitetta ei saa jättää vartioimatta esim, näyttelyissä tai muissa yritystapahtumissa.
Vuokra-aikana sattuneesta vahingosta tai huolimattomasta käytöstä johtuvat laitteiden rikkoontumiset korjataan asiakkaan kustannuksella. Asiakas korvaa mahdolliset vuokra-ajalla kadonneet, tuhoutuneet tai varastetut laitteet täysimääräisenä samanlaisen ja saman kuntoisen laitteen hankintahinnalla. Erillinen Laitteiden luonnollinen kuluminen ei ole asiakkaan vastuulla.
Laitteita saa huoltaa vain vuokralleantajan hyväksymä huoltoliike. Varastetuista laitteista tulee tehdä välittömästi rikosilmoitus.
Laitteet on normaalisti vakuutettu vuokrallenantajan toimesta. Laitteet ovat täysin asiakkaan vastuulla koko vuokrausajan ja mahdollisen kuljetusajan. Vuokralleottajan vastuut ovat tarkemmin kerrottuna erillisessä vakuutusyhtiön vakuutusehdoissa.

Miranda Nordico Oy:n myöntämä vakuutus

Laitteistojen vakuutus sisältyy vuokrahintoihin. Asiakkaan omavastuu on kuitenkin aina 1000€. Tarkemmat vakuutusehdot toimitetaan asiakkaalle vuokrauksen yhteydessä jos asiakas on ottanut vakuutuksen Miranda Nordicolta.

Käytössä rikkoontuneet laitteet

Vuokra-aikana tapahtuneesta laitteiden rikkoontumisesta on ilmoitettava välittömästi vuokralleantajalle.
Mikäli rikkoontuminen ei johdu vahingosta tai huolimattomasta käytöstä, vuokralleantaja ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin laitteiden vaihtamiseksi tai toimintakuntoon saattamiseksi. Mikäli korvaavaa vuokralaitetta ei ole saatavilla korvataan vain vuokrauspäivät jolloin laite ei ole toiminut. Toimimattomia vuokrapäiviä ei korvata takautuvasti, jos asiakas ei ole ilmoittaunt puutteellisesti toimivasta laitteistosta välittömästi.
Mikäli laitteet vaativat huoltoa vuokralleantajan kustannuksella, voidaan laitteet korjauttaa vain vuokralleantajan hyväksymässä huoltoliikkeessä ja vuokralleantajan suostumuksella.

Laitteiden palauttaminen

Laitteet tulee palauttaa sovittuna ajankohtana ja vuokralleantajan aukioloaikojan puitteissa. Palautettavat laitteet tulee olla asiallisesti pakattu ja samassa kunnossa kuin noudettaessa. Laitteet tulee asettaa perusasetuksille ennen palautusta.
Laitteiden kunto tarkastetaan palautuksen yhteydessä. Mahdollisesta yliajasta veloitetaan hinnaston mukainen päivävuokra ilman alennuksia. Laitteiden enneaikainen palauttaminen ei velvoita vuokralleantajaa hyvityksiin. Palauttamatta jätetyistä laitteista tehdään rikosilmoitus.

Peruuntunut vuokraus

Vuokrauksen peruuttamisesta alle 24 tuntia ennen vuokrauksen alkua veloitetaan 50 % vuokrasummasta. Mikäli vuokralleantaja on hankkinut asiakasta varten vuokrausluettelon ulkopuolisia tuotteita ja/tai palveluita, veloitetaan peruutuskulut vähintään vuokralleantajalle syntyneiden todellisten kulujen mukaan.

Sopimusrikkomus tai asiakkaan konkurssi

Jos asiakas rikkoo sopimusta tai asetetaan konkurssiin tai todetaan maksukyvyttömäksi on vuokralleantajalla oikeus purkaa vuokrasopimus ja saada laitteisto asiakkaalta välittömästi. Sopimusta purettaessa vuokralleantaja ei ole velvollinen vahingonkorvaukseen.

Mahdolliset erimielisyydet

Erimielisyydet ratkaistaan vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa. Mikäli asiakas on yksityishenkilö, nämä ehdot eivät vähennä asiakkaalle kuluttajansuojalaissa määriteltyjä oikeuksia.